Velkommen til NINAs bildearkiv

I vårt mediearkiv for publikum kan du se på bilder og filmer og høre på lydopptak fra NINAs virksomhet. Du vil også finne pressebilder av NINA- ansatte. Innholdet kan lastes ned og anvendes gratis i redaksjonell sammenheng mot kreditering av fotograf og Norsk institutt for naturforskning/NINA.

Rødrev
© Olav Strand
Lundefugl
© Signe Christensen-Dalsgaard
Moskus
© Arnstein Staverløkk
Villrein bukk og simle
© Roy Andersen
Ærfugl
© Arnstein Staverløkk
Vannymfe
© Arnstein Staverløkk